Ẩn sau các món thịt rừng
là mầm bệnh khó lường

Ẩn sau các món thịt rừng
là mầm bệnh khó lường

ẨN SAU CÁC MÓN THỊT RỪNG
LÀ MẦM BỆNH KHÓ LƯỜNG

Những rủi ro từ việc tiêu thụ thịt thú rừng đe doạ sức khoẻ của bạn, gia đình bạn và thiên nhiên.

NHIỄM BỆNH
TRUYỀN NHIỄM
TỪ ĐỘNG VẬT,
BẠN CÓ DÁM?

LÀM LÂY LAN
DỊCH BỆNH,
BẠN CÓ DÁM?

PHÁ HỦY
THIÊN NHIÊN ,
BẠN CÓ DÁM?

Ăn thịt thú rừng có quá nhiều rủi ro

Bạn có sẵn sàng cùng chúng tôi nói KHÔNG với thịt thú rừng để bảo vệ bạn, gia đình của bạn, hành tinh này và tương lai của chúng ta?

CAM KẾT

thứ 3853 #KhôngĂnThịtRừng